Krav til eksamen for pilot og fartøysjef!

Pilot og fartøysjef i RO2 og RO3 må fra 01.02.17 ha bestått droneeksamen for å kunne utføre flyging. Droneeksamen gjennomføres elektronisk på datamaskin hos Statens vegvesen. Det er utarbeidet flervalgsspørsmål som har 4 alternative svar, der ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar. Vi har utviklet en APP med tester og prøveeksamener i pensum som kreves for å bestå Luftfartstilsynets eksamen. Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på e-eksamen fra Luftfartstilsynet.

Download on theApp Store
Google PlayGet it on

Test deg i pensumet

Våre tester og prøveeksamener er basert på pensumet til Luftfartstilsynet.

Appen består av 3 deler; Pensum, tester og prøveeksamen.

Et unikt hjelpemiddel for deg som ønsker å ta eksamen.

Du kan velge om du vil teste deg i de enkelte modulene fra Luftfartstilsynets pensum eller om du vil ta prøveeksamen.

Prøveeksamen utføres på samme måte som eksamen man tar hos Statens vegvesen. 40 spørsmål med 4 svaralternativer, krav til 75% riktige svar for å bestå.

Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på e-eksamen fra Luftfartstilsynet.

OBS: Appen krever tilgang til wifi eller mobildata ved bruk. 

Pensumet er stort, appen sørger for at du får god trening opp mot eksamen.

Følg oss på Facebook!

Ny oppdatering klar på Google Play, utrulles på App Store i løpet av uka. Den nye versjonen inneholder lærefunksjon og diverse forbedringer.