Krav til eksamen for pilot og fartøysjef!

Pilot og fartøysjef i RO2 og RO3 organisasjoner må ha bestått Luftfartstilsynets droneeksamen for å kunne utføre flyging. Droneeksamen gjennomføres elektronisk på datamaskin hos Statens vegvesen. Det er utarbeidet flervalgsspørsmål som har 4 alternative svar, der ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar. Vi har utviklet en APP med tester og prøveeksamener i pensum . Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på e-eksamen fra Luftfartstilsynet.

Download on theApp Store
Google PlayGet it on

Test deg i pensumet

Våre tester og prøveeksamener er basert på pensumet til Luftfartstilsynet.

Appen består av 3 deler; Pensum, tester og prøveeksamen.

Et unikt hjelpemiddel for deg som ønsker å ta eksamen.

Du kan velge om du vil teste deg i de enkelte modulene fra Luftfartstilsynets pensum eller om du vil ta prøveeksamen.

Prøveeksamen utføres på samme måte som eksamen man tar hos Statens vegvesen. 40 spørsmål med 4 svaralternativer, krav til 75% riktige svar for å bestå.

Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på e-eksamen fra Luftfartstilsynet. Det anmerkes at vi ikke har ALLE spørsmålene som du kan oppleve å få på eksamen, men vi jobber hardt med å få inn så mange av de som mulig. Derfor tilbyr vi våre kunder å få refundert kjøpesum dersom de rapporterer tilbake om spørsmål som ikke finnes i appen. Ta kontakt med oss på epost for mer informasjon om dette.

OBS: Appen krever tilgang til wifi eller mobildata ved bruk. 

Pensumet er stort, appen sørger for at du får god trening opp mot eksamen.