KRAV TIL EKSAMEN FOR PILOT OG FARTØYSJEF!

Vi har utviklet en APP med tester og prøveeksamener i pensum som kreves for å bestå Luftfartstilsynets eksamen.

DRONEEKSAMEN, DRONE EKSAMEN, LUFTFARTSTILSYNET, DRONEEKSAMEN, LUFTFARTSTILSYNET DRONE EKSAMEN, DRONELAPPEN, RPAS EKSAMEN.

Download on the App Store
Google Play Get it on