Drone eksamen

Pilot og fartøysjef i RO2 og RO3 må fra 01.02.17 ha bestått drone eksamen for å kunne utføre flyging. Drone eksamen gjennomføres elektronisk på datamaskin hos Statens vegvesen. Det er utarbeidet flervalgsspørsmål som har 4 alternative svar, der ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar. Vi har utviklet en APP med tester og prøveeksamener i pensum som kreves for å bestå Luftfartstilsynets eksamen.